ماسه بادسانی

در حال نمایش 2 نتیجه

ماسه شکسته کامیونی

۲۵۰ تومان

ماسه شکسته

هر تن 1000 کیلو به عنوان مثال برای سفارش 12 تن شما باید 12000 کیلو را انتخاب کنید. تناژ خریداری شده به صورت نسبی می باشد و تناژ کلی بعد از بارگیری در معدن مشخص می شود . ممکن است بیشتر یا کمتر از تناژ خریداری شده باشد به همین منظور خریدار و روشنده موظف می باشند مابه التفاوت قیمت را به طرف مقابل پرداخت نمایند .

ماسه شسته کامیونی

۲۶۰ تومان
ماسه شسته کامیونی بارگیری از 10 تا 15 تن بسته به انتخاب مشتری