گارانتی و خدمات

مصالح ساختمانی تهران خود را مکلف به تهیه بهترین کیفیت کالا مورد نظر شما می داند .

در صورت ناراضی بودن از کیفیت مصالح و ابزار ارسالی از طرف ما با ذکر دلیل قابل قبول موظف به مرجوع کردن کالا بدون هزینه اضافی خواهیم بود .