ماسه بادی کیسه ای

۱۰,۰۰۰ تومان
ماسه بادی کیسه ای ماسه بادی، یک نوع سنگ رسوبی است که به وسیله باد در مناطق بیابانی و صحرایی

ماسه شسته کیسه ای

۸,۵۰۰ تومان
ماسه شسته کیسه ای وزن 30 کیلو ماسه شکسته مناسب برای تعمیرات

ماسه کیسه ای

۷,۰۰۰ تومان
ماسه کیسه ای وزن 30 کیلو ماسه شکسته مناسب برای تعمیرات

ماسه شکسته کامیونی

۲۵۰ تومان

ماسه شکسته

هر تن 1000 کیلو به عنوان مثال برای سفارش 12 تن شما باید 12000 کیلو را انتخاب کنید. تناژ خریداری شده به صورت نسبی می باشد و تناژ کلی بعد از بارگیری در معدن مشخص می شود . ممکن است بیشتر یا کمتر از تناژ خریداری شده باشد به همین منظور خریدار و روشنده موظف می باشند مابه التفاوت قیمت را به طرف مقابل پرداخت نمایند .

ماسه شکسته خاوری

۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
ماسه شکسته خاوری تناژ بارگیری 4 تا 5.5 تن