ماسه شسته خاوری

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
ماسه شسته خاوری تناژ بارگیری 4 تا 5.5 تن  

ماسه شسته کامیونی

۲۶۰ تومان
ماسه شسته کامیونی بارگیری از 10 تا 15 تن بسته به انتخاب مشتری