دیوار گچی 10 سانت

۸۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیوار گچی 10 سانت

دیوار تو خالی دارای سوراخ های قدی هر متر مربع شامل سه قطعه می گردد ضخامت دیوار 10 سانت دارای فاق و زبانه (نری و مادگی) جهت محکم تر شد دیوار . قیمت بر اساس هر متر مربع می باشد .

گچ وال فیکس سپید گچ ساوه 10 کیلویی

۴۵,۰۰۰ تومان
گچ وال فیکس سپید گچ ساوه 10 کیلویی گچ وال فیکس یکی از انواع ملات های خشک دارمی باشدکه از

دیوارگچی 7 سانت

۶۸,۵۰۰ تومان۷۸,۰۰۰ تومان

دیوار گچی 7 سانت

هر متر مربع شامل سه قطعه می گردد ضخامت دیوار 7 سانت دارای فاق و زبانه (نری و مادگی) جهت محکم تر شد دیوار . قیمت بر اساس هر متر مربع می باشد .

دیوار گچی 8 سانت

۶۹,۰۰۰ تومان۷۸,۵۰۰ تومان

دیوار گچی 8 سانت

هر متر مربع شامل سه قطعه می گردد ضخامت دیوار 8 سانت دارای فاق و زبانه (نری و مادگی) جهت محکم تر شد دیوار . قیمت بر اساس هر متر مربع می باشد .