در حال نمایش 7 نتیجه

لوله سیمانی 15

۱۱۰,۰۰۰ تومان

لوله سیمانی 15 گرد

لوله 15 گرد سیمانی مناسب جهت پکیج ، و بخاری و همچنین هواکش ساختمان می باشد . دارای بوشن سر خود می باشد و به راحتی به هم وصل می گردند . طول شاخه 3 متر می باشد . حمل و نقل باید با احتیاط انجام گردد ، چون لوله در مقابل ضربه آسیب پذیر است.

لوله سیمانی بوشن دار 10 گرد

۷۵,۰۰۰ تومان

لوله سیمانی 10 گرد

لوله 10 گرد سیمانی مناسب جهت بخاری و همچنین هواکش ساختمان می باشد . دارای بوشن سر خود می باشد و به راحتی به هم وصل می گردند . طول شاخه 3 متر می باشد . حمل و نقل باید با احتیاط انجام گردد ، چون لوله در مقابل ضربه آسیب پذیر است.

لوله سیمانی بوشن دار 15*10 کتابی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

لوله سیمانی بوشن دار 15*10 کتابی

لوله سیمانی  15*10 مناسب جهت پکیج ، و بخاری و همچنین هواکش ساختمان می باشد . دارای بوشن سر خود می باشد و به راحتی به هم وصل می گردند . طول شاخه 3 متر می باشد . حمل و نقل باید با احتیاط انجام گردد ، چون لوله در مقابل ضربه آسیب پذیر است.

لوله سیمانی بوشن دار 20 گرد

۲۲۵,۰۰۰ تومان

لوله سیمانی 20 گرد

لوله 20 گرد سیمانی مناسب جهت موتور خانه ، دیگ بخار  و همچنین هواکش ساختمان می باشد . دارای بوشن سر خود می باشد و به راحتی به هم وصل می گردند . طول شاخه 3 متر می باشد . حمل و نقل باید با احتیاط انجام گردد ، چون لوله در مقابل ضربه آسیب پذیر است.

لوله سیمانی بوشن دار 20*15 کتابی

۲۵۵,۰۰۰ تومان
لوله سیمانی بوشن دار 20*15 کتابی لوله سیمانی بوشن دار 20*15 کتابی یکی از لوله ها پرکاربرد در صنعت ساختمان

لوله سیمانی بوشن دار 30 گرد

۳۷۵,۰۰۰ تومان

لوله سیمانی 30 گرد

لوله 30 گرد سیمانی مناسب جهت موتور خانه ، دیگ بخار  و همچنین هواکش ساختمان می باشد . دارای بوشن سر خود می باشد و به راحتی به هم وصل می گردند . طول شاخه 3 متر می باشد . حمل و نقل باید با احتیاط انجام گردد ، چون لوله در مقابل ضربه آسیب پذیر است.

لوله سیمانی بوشن دار 30*20 کتابی

۳۷۵,۰۰۰ تومان

لوله سیمانی بوشن دار 30*20 کتابی

لوله سیمانی  30*20 مناسب جهت پکیج ، و دیگ بخار ، موتورخانه و همچنین هواکش ساختمان می باشد . دارای بوشن سر خود می باشد و به راحتی به هم وصل می گردند . طول شاخه 3 متر می باشد . حمل و نقل باید با احتیاط انجام گردد ، چون لوله در مقابل ضربه آسیب پذیر است.