در حال نمایش 6 نتیجه

کفشور مهندسی 20*20

۹۵,۰۰۰ تومان
کفشور مهندسی 20*20 کفشور چدنی نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند.

کفشور مهندسی 10*10

۶۵,۰۰۰ تومان
کفشور مهندسی 10*10 کفشور مهندسی 10*10 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار

کفشور مهندسی 15*15

۶۵,۰۰۰ تومان
کفشور مهندسی 15*15 کفشور چدنی نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند.

کفشور چدنی 20*20

۶۸,۰۰۰ تومان
کفشور چدنی 20*20 کفشور چدنی 20*20 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار

کفشور چدنی 15*15

۳۵,۰۰۰ تومان
کفشور چدنی 15*15 کفشور چدنی 15*15 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار

کفشور چدنی 10*10

۲۰,۰۰۰ تومان
کفشور چدنی 10*10 کفشور چدنی 10*10 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار