پیچ شش گوش آهنی M10

۳۵۰ تومان۱,۱۰۰ تومان

پیچ شش گوش آهنی M10

 • جنس آهن آبکاری و سخت کاری شده
 • بسته بندی : به تعداد سفارش
 • قطر:10 mm
 • طول:10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 mm
 • گرید 5.6
 • دین 933
 • تمام رزوه

پیچ شش گوش آهنی M8

۷۲۰ تومان۲,۷۶۰ تومان

پیچ شش گوش آهنی M8

 • جنس آهن آبکاری و سخت کاری شده
 • بسته بندی : به تعداد سفارش
 • قطر:8
 • طول:10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 mm
 • گرید 5.6
 • دین 933
 • تمام رزوه

پیچ شش گوش آهنی M6

۳۵۰ تومان۲,۳۰۰ تومان

پیچ شش گوش آهنی M6

 • جنس آهن آبکاری و سخت کاری شده
 • بسته بندی : به تعداد سفارش
 • قطر:6
 • طول:10-15-20-25-30-40-50-60-80-100 mm
 • گرید 5.6
 • دین 933
 • تمام رزوه