بلوک سبک 10 سانتی (قیمت روز)

۷,۵۰۰ تومان
بلوک پوکه ای سبک  10 سانتی بلوک 10 سانتی سبک به دلیل جداره و حفره های داخلی کم، وزن سبکی

بلوک سبک 15 سانتی (قیمت روز)

۹,۵۰۰ تومان
بلوک پوکه ای سبک 15سانتی بلوک 15 سانتی سبک به دلیل جداره و حفره های داخلی کم، وزن سبکی دارد

بلوک سنگین 20

۵,۰۰۰ تومان
بلوک پوکه ای 20 سانتی متری تهیه شده با بهترین پوکه دانه بندی شده تبریز به همراه سیمان تیپ 2

بلوک سنگین 20 ته باز

۴,۰۰۰ تومان
بلوک سنگین 20 ته باز تهیه شده ماسه 08 شهریار به همراه سیمان تیپ 2 ساوه این بلوک با دستگاه