در حال نمایش 7 نتیجه

کف خواب پشت بام چدنی

۹۵,۰۰۰ تومان
کف خواب پشت بام چدنی کف خواب چدنی برای هدایت بهتر آب های سطحی در پشت بام استفاده می شود.

کفشور مهندسی 20*20

۹۵,۰۰۰ تومان
کفشور مهندسی 20*20 کفشور چدنی نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند.

کفشور مهندسی 10*10

۶۵,۰۰۰ تومان
کفشور مهندسی 10*10 کفشور مهندسی 10*10 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار

کفشور مهندسی 15*15

۶۵,۰۰۰ تومان
کفشور مهندسی 15*15 کفشور چدنی نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند.

کفشور چدنی 20*20

۶۸,۰۰۰ تومان
کفشور چدنی 20*20 کفشور چدنی 20*20 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار

کفشور چدنی 15*15

۳۵,۰۰۰ تومان
کفشور چدنی 15*15 کفشور چدنی 15*15 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار

کفشور چدنی 10*10

۲۰,۰۰۰ تومان
کفشور چدنی 10*10 کفشور چدنی 10*10 نوعی از کفشور ها هست که در مقابل فشار از مقاومت بسیار بالایی برخوردار