شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟ و همانطور که میبینید و مشخص است این وزنه ای است که باعث تعادل در آسانسور می شود.وزنه تعادل آسانسور شامل قرقره هایی است که به آن ها متصل شده و باید دارای وسیله هایی باشد تا از مواردی مانند اینکه طناب از شیار فلکه خارج شود و یا وسیله ای در بین طناب و آن شیار قرار گیرد جلوگیری کند.باید بدانید که آسانسور و وزنه تعادل آسانسور برای آویزان ماندن باید از طناب های فولادی بسیار مناسب و قوی استفاده کند همچنین این طناب ها باید به گونه ای باشند که به حفظ تعادل آسانسور نیز کمک کنند.و یکی دیگر از مزیت های طناب فولادی باید این باشد که وقتی موتور آسانسور شروع به کار و بالا رفتن کرد و وزنه تعادل آسانسور در ضربه گیرها وجود داشت باید دارای کششی مناسب باشد تا از خطرات احتمالی جلوگیری نماید.در کل وزنه تعادل آسانسور وزنه ای است که با اعمال نیروی متضاد، تعادل و پایداری سیستم مکانیکی آسانسور را فراهم می کند. بنابراین بسیار مهم است در انتخاب آن دقت کنید.

وزنه آسانسور پلاستیکی 97

۶۵,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور پلاستیکی 87

۶۰,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور پلاستیکی 77

۵۵,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور فلزی 97

۱۴۵,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور فلزی 87

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور فلزی 77

۱۱۰,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور چدنی 97

۶۲۵,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور چدنی 87

۵۶۰,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟

وزنه آسانسور چدنی 77

۵۰۰,۰۰۰ تومان
شاید تا به حال نام وزنه تعادل آسانسور به گوشتان نخورده باشد و با خود بگویید وزنه تعادل آسانسور چیست؟