کلنگ دو سر آبی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
کلنگ دو سر آبی کلنگ دو سر آبی یک ابزار دستی است که شامل یک سر محکم و یک دسته

کلنگ دو سر فولادی

۱۹۵,۰۰۰ تومان
کلنگ دو سر فولادی کلنگ دو سر فولادی یک ابزار دستی است که شامل یک سر محکم و یک دسته