پشم سنگ که در زبان انگلیسی rock wool نامیده می شود، جزو خانواده عایق
های حرارتی متشکل از الیاف معدنی است به همین دلیل گاهی به آن mineral wool
هم اتلاق می شود.

پشم سنگ 5 سانت دانسیته 25

۳۷۵,۰۰۰ تومان
پشم سنگ چیست ؟ پشم سنگ یک فیبر کانی ساخته دست بشر است. عمده پشم سنگ به کار رفته در

پشم سنگ دانسیته 80

۳۵۰,۰۰۰ تومان
پشم سنگ چیست ؟ پشم سنگ یک فیبر کانی ساخته دست بشر است. عمده پشم سنگ به کار رفته در

پشم سنگ دانسیته 50

۲۷۵,۰۰۰ تومان
پشم سنگ چیست ؟ پشم سنگ یک فیبر کانی ساخته دست بشر است. عمده پشم سنگ به کار رفته در